Ensiapukoulutukset

Turvakartion järjestämät ensiapukurssit ovat SPR:n hyväksymiä ja niistä voi halutessaan saada SPR:n todistuksen. Koulutusta voidaan tarvittaessa tarjota kohdennettua esim. sähkötapaturmiin yms.

Hätäensiapu - 8 tuntia

puhallus/paineluelvytysHätäensiapukurssin tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistaidot, jotka jokaisella tulisi ehdottamasti olla. Kurssi sisältää sekä luentoja, että harjoituksia.

Kurssin vakiosisältö on seuraava:

 • Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: Tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
 • Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
 • Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä
 • Sairauskohtaukset: Aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Erilaiset haavat, palovammat, verenvuodot ja sokki

Kurssin hinta on 700 € + alv 24 %. Hinta on koko kurssin hinta ja kurssille otetaan max. 15 henkilöä.

Ensiavun peruskurssi EA1 - 16 tuntia

EA 1 ensiavun peruskurssilla opetetaan ne käytännön perustiedot ja -taidot, jotka jokaisella kansalaisella olisi hyvä olla. Kurssilla opitaan auttamaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Kurssi on muodoltaan luentoja ja harjoituksia. Harjoituksissa pääset mm. kokeilemaan elvytystä Anne-nukella, sitomaan haavoja ja ruhjeita, lastottamaan murtumia, tutkimaan potilasta ja kääntämään hänet kylkiasentoon.

Kurssin vakiosisältö on seuraava:
 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Erilaiset haavat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset mm. aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Myrkytykset

Kurssin hinta on 1200 € + alv 24 %. Hinta on koko kurssin hinta ja kurssille otetaan max. 15 henkilöä.

Ensiavun jatkokurssi EA 2 - 16 tuntia

Ensiavun jatkokurssi EA 2 syventää ja laajentaa niitä taitoja, joita peruskurssilla opittiin. Uusina asioina kurssilla tulee mm. vammapotilaan tutkiminen ja hoito, sekä taktiikat monipotilastilanteessa. Kurssi koostuu pääasiassa harjoituksista.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva EA I-todistus.

Kurssin hinta on 1200 € + alv 24%. Hinta on koko kurssin hinta ja kurssille otetaan max. 15 henkilöä.

Tuli- ja Turvakoulutus Turvakartio
Harjuntie 4
21800 Kyrö
Y-tunnus: 1987030-5
Marko Saarinen
puh.: 045 136 4876
s-posti: info @ turvakartio.fi